תעריפון שירותים

תעריפון שירותים ללקוחות סוכנות הביטוח מעגל

במהלך השנים האחרונות החלו רפורמות חדשות בענף הביטוח. נוסחו תקנות חדשות שלא היו קיימות לפני כן, מוצרי הביטוח הוזלו, ובנוסף חלו על סוכן הביטוח חובות חוקתיות חדשות.

תקנות אלה מחייבות אותנו עמידה בדרישת החוק ומחייבת לטיפול ושירות מקצועי . על מנת להתמודד עם עלויות עלו ובהתאם להוראות החוק סוכנות הביטוח מעגל נאלצת לגבות דמי טיפול ושירות חלקי בהוצאות הכרוכות בכך.

שירות
סכום
מועד גבייה
הערות
שליחת אישורים ומסמכים (אישורי מס, העתקי פוליסות, מסמכים מתוך התיק)
120 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
מינוי סוכן לפוליסת פרט לטיפול
155 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
טיפול בהלוואות / משיכת קרן השתלמות / קופ"ג / מנהלים
300 ₪ דמי טיפול בהלוואה הינם 1.5% מגובה ההלוואה עד 1800 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
ריכוז חומר ביטוחי פרט בחברות הביטוח השונות על פי בקשת הלקוח
550 ₪ / 800 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
לקוח קיים
טיפול בעזיבת עבודה (טופסי 161, 161א) רצף קיצבה או פיצויים, קבלת בעלות למנהלים/פנסיה
350 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
שירות
סכום
מועד גבייה
הערות
טיפול ובירור לפנסיות ותיקות
150 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
הכנת תיק ביטוח (מעבר לפעם אחת בשנה)
350 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
ריכוז חומר פנסיוני (דוחות שנתיים) סידורים והצגת דו"ח מרכז וקיים
800 ₪ / 2100 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
עדכון נתוני מסלקה בתוכנה מתקדמת המותאמת למשרד האוצר
350 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
טיפול בתביעת צד ג'
350 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
שירות
סכום
מועד גבייה
הערות
טיפול בתביעת לקוח חיצוני
550 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
בקשת אישור העדר תביעות על פי בקשת הלקוח
175 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
בדיקת משכנתא + המלצות
1450 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
מחזור משכנתא
6700 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
המצאת אישור קיום ביטוחי על פי בקשת הלקוח
250 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
שירות
סכום
מועד גבייה
הערות
פעולה ע"י פקיד סוכנות שלא במסגרת מסלול:
1.ביטול כיסוי בפוליסת פרט.
2. ביטול פוליסה.
3.גריעה מתכולת דירה.
4.הגדלת סכום ביטוח.
5.הגדלת / הקטנת פרמיית פרט עדכון תכולה.
6.הוספת כיסויים.
7. הוספה/גריעת שעבוד.
8. החזר ייעוצים רפואיים.
9. החזר פרמיה לקוח/זיכוי.
10.החלפת רכב ,הסרת/הוספת נהג.
11. מנוי סוכן פרט/ייפוי כוח.
12. עדכון אמצעי תשלום.
13. פריסת תשלומים.
14. ריכוז כיסויים ממערכת סוכן לבקשת לקוח .
15. שחרור / הקפאת ביטוח.
16. שינוי גיל נהגים.
17. שינוי מוטבים.
18. שינוי מסלול ביטוח.
19. שינוי מסלול השקעה.
20. שינוי שעבוד.
21. שליחת העתק פוליסה בודדת.
22. שליחת שעבוד לבנק.
23. תשלום כתבי שירות ע"י כרטיס אשראי
בפגישה שנתית במשרדי הסוכן.
24. הוראה לביטול חיוב.
25. ביטול כיסוי בפוליסת פרט
26. הוצאת אישורים כגון אישורי מס / הצהרות הון
27. שינוי סטטוס משפחתי
28. שינוי כתובות
29. בירור כיסויים בפוליסות
30. פגישה שנתית במשרדי הסכון
30 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
מסלול שרות כסף (ללקוח בודד)
55 ₪ לחודש
בתחילת החודש עבור החודש שקדם לו
מסלול פרימיום (ללקוח בודד) ביצוע פעולות ללא הגבלה מתוך הפעולות הנעשות ע"י פקיד הסוכנות במהלך תקופה של חודש
50 ₪ לחודש
בתחילת החודש עבור החודש שקדם לו
מסלול משפחתי פרמיום – (הכולל ילדים עד גיל 21) ביצוע פעולות ללא הגבלה ע"י פקיד הסוכנות במהלך תקופה של חודש
75 ₪ לחודש
בתחילת החודש עבור החודש שקדם לו
ריכוז צבירות עבר
180 ₪
בתחילת החודש עבור החודש שקדם לו
שירות
סכום
מועד גבייה
הערות
טיפול בהגדלות שכר, שינויים ותיקונים על פי בקשת מעסיק
250 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
ביטול פוליסה מסוג אלמנטרי במהלך תקופת הביטוח
2.5% מהפרמיה ברוטו
מיידי בעת ביצוע הפעולה
עמלה טיפול בפוליסה אלמנטרית הכוללת: תמחור הצעות חדשות וחידושים במגוון חברות ביטוח, שרות הפקת הפוליסה ומסירתה, שינויים במהלך חייה של הפוליסה למעט ביטולה, אישורים ביטוחיים) 10% מפרמיה ברוטו.
100 ₪ / 50,000 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
0
שנות ניסיון
0
לקוחות מרוצים
0
מוצרי ביטוח
0
מוצרים פנסיונים ופיננסים

הצעת הביטוח המשתלמת בישראל

מלאו את הטופס ונחזור אליכם עם הצעה משתלמת

תמיד
איתך
איתך כל הזמן
קובי בלדב
בעלים ומנכ"ל,
מעגל סוכנות לביטוח
מעגל סוכנות לביטוח
בהנהלת קובי בלדב
מעגל סוכנות לביטוח פועלת מתוך אמונה אמיתית להוות סוכנות אשר עובדת בעבור לקוחותיה- אישית ומקצועית.
תמיר איתך ברשתות החברתיות בוואצפ ובמוקד הטלפוני האנושי