Skip to content

אובדן כושר עבודה

הבריאות לפני הכל אובדן כושר עבודה כסוי אובדן כושר עבודה הינו נדבך מרכזי בכל בטוח מנהלים, פנסיה ופרט שכן הוא מבטיח כי בעקבות תאונה או מחלה המונעים מהמבוטח המשך עבודה

ביטוח הגנה עצמית

הבריאות לפני הכל ביטוח הגנה עצמית פוליסה זו נועדה למקרים של תאונה בלבד. במקרה מסוג זה אנו עלולים למצוא עצמנו במצב של סיכון חיים, לסבול מפגיעות הדורשות טיפול סיעודי ו/או

ביטוח בריאות וסיעוד

הבריאות לפני הכל ביטוח בריאות וסיעוד מהו ביטוח בריאות פרטי? בישראל קיימות שלוש מסגרות כיסוי להוצאות בריאות: ביטוח הבריאות הממלכתי המופק על ידי המדינה; שב"נים שאותם מציעות קופות החולים המספקות

ביטוח מחלות קשות

הבריאות לפני הכל ביטוח מחלות קשות גופנו ובריאותנו חשופים לנזקים, שהטיפול בהם עולה כסף רב. גילוי מחלה קשה בקרב בני משפחתנו עלולים להותיר אותנו חסרי אונים, אם אין לנו מקורות

ביטוח חיים

המשפחה לפני הכל ביטוח חיים עבור עתיד ילדכם ומשפחתכם ביטוח חיים הוא המרכיב החשוב ביותר שלכם עבור בני משפחותיכם במידה ויקרה לכם משהו דרסטי – מוות או מחלה קשה שתרתק

ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל יוצאים לחופשה בראש שקט איזה כייף לצאת לחופשה, להתנתק מהשגרה היומיות, יחד עם זאת יש לקחת בחשבון את התרחישים העלולים לקרות כשאתם נוסעים לחו"ל, אתם רוצים להיות