חבות מעבידים / חבות מוצר / אחריות מקצועית

ביטוח חבויות וקבלנים

עסקך ועיסוקך עלולים לחשוף אותך לתביעות מפני עובדים שנפגעו, לקוחות או צדדים שלישיים בסביבתך שנפגעו מפעילות עסקך, מטופלים הטוענים לרשלנות מקצועית, אחריות המוצר ועוד. כדי להגן עליך ועל עסקך – ביטוח חבויות ב"מעגל סוכנות לביטוח".

חבות מעבידים

עובדיך נפגעו? העבר את האחריות אלינו. ביטוח חבות מעבידים נועד לכסות את חבות המבוטח כלפי עובדיו בשל נזק גוף בלבד, אשר נגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל המבוטח, בשל רשלנות המבוטח, במשך תקופת הביטוח, כתוצאה מתאונה או ממחלה, מעבר למה שמכוסה ע"י הביטוח הלאומי ,ביטוח חבות מעבידים מכסה גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חבותך.

חבות מוצר

החוק מטיל את האחריות בגין מוצר פגום על המייבא, הספק, המוכר, המרכיב והיצרן של המוצר. מוצר פגום יכול לגרום לנזק גוף או רכוש. ביטוח אחריות המוצר, מכסה את החבות החוקית של המבוטח, כלפי צדדים שלישים כלשהם (למעט עובדיו), לתשלום פיצויים בגין נזק פיזי לגוף או רכוש שנגרם כתוצאה ממוצר פגום.

אחריות מקצועית

כפי שהוגדר בפוליסה, מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי בשל הפרת חובה מקצועית שנעשתה בתום לב ושמקורה ברשלנות, טעות או השמטה שנעשו ע"י המבוטח במסגרת עיסוקו המקצועי של המבוטח. ביטוח אחריות מקצועית מכסה גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין אחריותך.

אחריות צד ג

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי כפי שהוגדר בפוליסה, מכסה את אחריותך החוקית כלפי צד שלישי (שאינו עובד שלך), לתשלום פיצויים בגין נזק פיזי לגופו או לרכושו, שנגרם עקב רשלנותך. בנוסף, מכסה הביטוח גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חבותך.

פוליסת קבלנים

דאג אתה לבנייה, השאר לנו את הדאגה לסיכונים הכרוכים בכך.

ביטוח קבלנים מתחלק לשני סוג ביטוח:

ביטוח עבודות קבלניות
מיועד לכסות עבודות תשתית ובניה כגון: הקמת בניינים,כבישים,גשרים וכד'.

ביטוח עבודות בהקמה
מיועד לכסות הקמה של ציוד לרבות ציוד תעשייתי כגון: הקמת פסי יצור וכד'.

שני סוגי ביטוח אלו דומים במהותם למעט כיסוי שבר מכני וקלקול חשמלי הקיימים בפוליסת עבודות בהקמה . ניתן לבצע את הביטוח עבור כל פרויקט בנפרד או במסגרת פוליסה הצהרתית אשר תיתן כיסוי לכל העבודות אותן יבצע המבוטח במשך תקופת הביטוח ועליהם יצהיר המבוטח.

הכיסוי הביטוח הנו על בסיס כל-הסיכונים, הפוליסות המקובלות כוללות:

פרק א' – כיסוי לרכוש = שווי פרויקט.
פרק ב' – כיסוי בגין אחריות המבוטח לנזק שיגרם לצד שלישי.
פרק ג' – כיסוי בגין אחריות המבוטח כלפי עובדים המועסקים על ידו בפרויקט.

הפעלת הביטוח - הצעת הביטוח המשתלמת בישראל

מלאו את הטופס עם הצעה משתלמת

ביטוחים נוספים שיכולים לעניין אותך

תמיד
איתך
איתך כל הזמן
קובי בלדב
בעלים ומנכ"ל,
מעגל סוכנות לביטוח
מעגל סוכנות לביטוח
בהנהלת קובי בלדב
מעגל סוכנות לביטוח פועלת מתוך אמונה אמיתית להוות סוכנות אשר עובדת בעבור לקוחותיה- אישית ומקצועית.
תמיר איתך ברשתות החברתיות בוואצפ ובמוקד הטלפוני האנושי